Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Gemerská Panica

Základné údaje
Leží v SV výbežku Rimavskej kotliny na nive a terase rieky Slaná. Chotár, ktorý sa rozprestiera na poriečnej rovine a pahorkatine je väčšinou odlesnený. V 13. stor. je doložená existencia dvoch Paníc, Vyšnej (v r. 1247 ako Ponyth) a Nižnej (v r. 1291). Spolu mali v r. 1427 32 usadlosti. V 16. stor. sa zlúčili do jednej obce. Neskôr, už ako jedna obec, patrila viacerým zemianskym rodom. Po nájazdoch Turkov spustla. V rokoch 1938 - 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Po r. 1945, na základe zmluvy medzi ČSR a Maďarskom, sa uskutočnila výmena obyvateľstva, repatriácia. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a boli známi ako murári. V súčasnosti sú zamestnaní v priemysle, poľnohosp., stavebníctve a obchode. V obci sa nachádza barok. ev. a. v. kostol, prestavaný v 19 stor. v klas. slohu a zemianska kúria z 2. pol. 19. stor. V obci je ZŠ pre 1. - 4. ročník. Má tu sídlo poľnohosp. firma.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť