Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Terany

Základné údaje
Ležia na styku Ipeľskej pahorkatiny a Krupinskej výšiny v doline Štiavnice. Ploché chrbty a mierne svahy sú odlesnené, na strmších svahoch sú dubové a agátové lesíky. Názvy obce: Dolné Terany - 1387 - Kysteryen; 1470 - Also Theryen; 1773 - Dolné Terany; maď. Alsóterény. Horné Terany - 1298; 1350 - Teryan; 1356 - Terien; 1773 - Horné Terany; maď. Felsőterény. Obec vznikla r. 1944 zlúčením Dolných a Horných Terian. Horné Terany - obec sa spomína r. 1298. V 17. a 18. stor. patrila Berényiovcom, v 19. stor. Boronkayovcom. R. 1715 mala mlyn a 19 poddanských domácností. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom a dobytkárstvom. Začiatkom 20. stor. bol ich parný mlyn dlhé roky jediným na okolí. Dolné Terany - doložené r.1387. Prvými majiteľmi boli Palasthyovci, r. 1470 Rakovszký, r. 1504 Podmaniczkovci a r. 1506 Petróczyovci. Začiatkom 19. stor. patrila Berényiovcom a Lipthayovcom. V r. 1715 sa spomína ako zemepánska obec s 15 poddanskými domácnosťami. Najstaršou pamiatkou je ev. kostol z r. 1810, postavený na mieste staršieho tolerančného z r. 1783. V Teranoch sa narodil spisovateľ Ladislav Ballek (1941).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť