Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Novosad

Základné údaje
Leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 120 m. V miestnom chotári sa našli stopy po osídlení z 11. až 13. stor. Najstarší písomný doklad o dedine vznikol okolo r. 1291. Miestny kostol je dokumentovaný od 14. stor. Šľachtici z Lučenca sa v 14. storočí zaslúžili o konanie jarmokov, čo bol základ ďalšieho vývoja Novosadu ako mestečka. Okolo r. 1440 tu hospodárilo okolo 100 roľníckych domácností. Neskôr sa počet obyv. aj domov výrazne menil. V r. 1600 malo sídlisko 41 domov, 4 kúrie zemanov, kaštieľ, hostinec, kostol, faru aj školu. Neskôr mestečko upadalo. V r. 1715 v ňom žilo len 17 roľníckych domácností, v r. 1720 už 21 domácností, v r. 1828 bolo v mestečku 155 domov a 1172 obyv., v r. 1900 bolo 1200 obyv., v r. 1970 1119 obyv. Zaoberali sa najmä poľnohosp. a vinohradníctvom. Ev. ref. kostol pochádza z r. 1500, okolo r. 1800 prestavaný. Fara pochádza z r. 1820. Gr. kat. kostol postavili v r. 1795.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť