Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hodruša - Hámre

Základné údaje
Obec leží na záp. svahoch Štiavnických vrchov v úzkej doline ústiacej do Hrona, v doline Hodrušského potoka, časť v plytkej vrcholovej úvalinke s prepadliskami zv. pingy. V chotári sa nachádzajú umelé Hodrušské jazerá (tajchy) a jazero na Kopaniciach pri Móderštôlni. Od r. 1933 je v Kašivárovej a Lesnej štátna prírod. rezervácia. Oblasť je vyhľadávaným turist. a rekr. strediskom Slovenska. Terajšia obec vznikla v r. 1971 zlúčením obcí Banská Hodruša, Dolné Hámre a Kopanice. Banská Hodruša je písomne doložená v r. 1376 ako vonkajšia ulica (časť) Banskej Štiavnice. Obyv. boli prevažne baníci, neskôr i hutníci. V priebehu 15. - 19. stor. bola známym ohniskom banských štrajkov a vzbúr proti vykorisťovaniu a útlaku. V 18. stor. tu boli vybudované vodné nádrže pre pohon ban. strojov a úpravu rúd. Banská Hodruša bola strediskom výroby paličkovaných čipiek. Bohatú tradíciu má rezbárstvo (ľudové betlehemy, bábky pre bábkové divadlo i figurálna rezba). Ban. minulosť obce pripomína klopačka s renes. vežou zo začiatku 17. stor. Pôvodne got. farský kostol sv. Mikuláša bisk. pochádza z r. 1387, klas. kostol bol postavený v r. 1845 a neskorogot. kostol sv. Petra a Pavla na cintoríne približne v r. 1500. V obci sa narodil František R. Osvald (1845 - 1926) - literárny historik, pôsobili tu aj Pavel Hečko (1825 - 1895) - pedagóg, publicista, A. Sládkovič (1820 - 1872) - básnik, atď. Dolné Hámre sú písomne doložené v r. 1391 (Hamor), patrili hradnému panstvu Revište, od 17. stor. boli v správe Banskej komory v Banskej Štiavnici. Obyv. sa zaoberalo spracovaním vyťaženej rudy. V r. 1895 bol v obci postavený závod Sandrik na výrobu strieborného a alpakového riadu. Kostol sv. Alžbety vdovy v historizujúcom novoklas. slohu pochádza z r. 1894 (sú tu umiestnené sochy baníkov v životnej veľkosti z r. 1900). Kopanice sa spomínajú v r. 1388 (Copanich) ako opustené. Vznikli na mieste niekdajších zlatých, strieborných a železných baní. Do r. 1517 patrili hradnému panstvu Revište, potom rod. Dóczyovcov, od konca 17. stor. prešli do správy Banskej komory v Banskej Štiavnici. V Móderštôlni boli zlaté bane. Klas. kostol pochádza z r. 1858.
M. č.: Banská Hodruša, Dolné Hámre, Kopanice.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť