Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľký Klíž

Základné údaje
Obec vznikla v r. 1964 zlúčením Ješkovej Vsi, Klíža a Klížskeho Hradišťa. R. 1990 sa Ješkova Ves osamostatnila. Veľký Klíž leží pri S úpätí pohoria Tribeč v bočnom údolí na hornom toku potoka Vyčoma. Obec je písomne doložená v r. 1244 ako Clus, Patrila benediktínskemu opátstvu, ktoré r. 1074-1077 založil Ladislav I. Kláštor mal trhové právo a stal sa strediskom panstva, ktorému patrili obce Klížske Hradište, Ješkova Ves a Klíž. R. 1541-1558 sa panstva zmocnil lúpežný rytier Podmanický. Kláštor opevnil a prepadával odtiaľ okolitých zemanov. Od r. 1572 patril dominikánom v Trnave, r. 1615 klariskám v Bratislave, r. 1787 náboženskému fondu, od r. 1907 panstvu Topoľčianky. V 19. stor. tu bola dielňa na koče, vyrábali sa tu truhlice na múku, tzv. súseky a metly. Kamenári využívali zásoby čierneho a sivého mramoru. Okrem nich tu boli aj obuvníci a krajčíri. R. 1905 založené Potravné družstvo. Nad obcou, v lokalite Vrch Hora, je zrúcanina barokového pútnického kostola, z ktorého zostali len zvyšky obvodových múrov.
Klížske Hradište sa spomína r. 1293 ako Haradische. Patrila panstvu v Klíži. Obyv. boli roľníci, vinohradníci a debnári. Koncom 18. stor. obec dosídlilo 50 nemeckých rodín. Po r. 1850 sa tu usadili osadníci z Moravy. Najvzácnejšou pamiatkou je zachovaný románsky kostol sv. Michala z 12. stor., obnovený v r. 1936. Na Vrchhore sa nachádzajú zrúcaniny renesančného kostola z r. 1706 a baroková kaplnka z r. 1740. Na rekreáciu a oddych jemožné prenajať si rekreačnú chatu Hájovňu Prameň s 10 lôžkami, ktorá patrí Urbárskej spoločnosti. V obci pôsobia viaceré spoločenské organizácie a záujmové združenia. K najaktívnejším patria Auto-moto klub, Klub Slovenských turistov Ostrá, Jednota dôchodcov, futbalový klub TJ Tatran a poľovnícke združenie Vrch Hora.
M. č.: klíž, klížske hradište.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť