Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nižná Myšľa

Základné údaje
Nižná Myšľa leží na juhovýchode Košickej kotliny medzi Hornádom a Olšavou. Chotár z treťohorných usadenín je na ich nivách, iba severná časť na pahorkatine. V severovýchodnej časti je úzky dubový les. Má nivné pôdy a hnedozeme. Je tu minerálny prameň. Obec bola osídlená už v neolite - sídlisko bukovo-horskej kultúry, v dobe bronzovej - otomanská kultúra, železnej - hromadný nález železných nástrojov, aj v dobe rímskej. Je to významná archeologická lokalita. Písomne je doložená v r. 1270. Pred r. 1288 tu drienovskí Abovci založili kláštor premonštrátov. Tunajšie prepošstvo plnilo funkciu vierohodného miesta. Zaniklo v čase reformácie r. 1527. Panstvo sa dostalo do majetku mesta Košice, vr. 1636 1643 ho vlastnilo kolégium jezuitov, od r. 1777 patrila obec eráru. V r. 1427 mala 41 port, r. 1715 mala 4, r. 1720 7 domácností, r. 1772 32 rodín, r. 1828 115 domov a 907 obyvateľov. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Pamiatky: Kostol rím. kat. barok. klas. z r. 1807, prepošstvo z 13. stor., zrúcaniny stredovekej sakrálnej stavby na Koscelku, budova bývalého barokového kláštora zo 17. stor., kaplnka klas. zo zač. 19. stor., budova Poštového úradu z r. 1884, Myšľanské múzeum, MŠ, ZŠ. Autobusová zastávka, Zelezničná stanica. Archeoturistické združenie Collegium Myssle, obec je členom mikroregiónu "Hornád", člen Riečnej koalície.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť