Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lešť

Základné údaje
Leží v úvalinke na Krupinskej výšine. Chotár je na plochých rozrezaných chrbtoch, dvíhajúcich sa na sever k hrebeňu Javoria. Dubové a bukové lesy sú len na strmších úbočiach. Názvy obce: Lešť: r. 1573 Lest, Leest; r. 1808 Lestiné; r. 1920 Lešť; maď. Lest. Obec Lešť je doložená r. 1573, patrila Balassovcom. R. 1554 - 1593 ju okupovali Turci, za vojen zač. 17. stor. bola zničená a vyľudnená. Obnovená bola r. 1670 ako poddanská obec sčasti divínskeho, sčasti modrokamenského panstva. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a obchodom s obilím. V r. 1554 - 1593 okupovaná Turkami. Zač. 17. stor. rozdelená medzi panstvá Divín a Modrý Kameň. V 18. stor. boli v obci 2 mlyny a obecný pivovar. Zaoberali sa poľnohosp. a debnárstvom. Rozšírené bolo vyšívanie a paličkovanie čipiek. V Turom Poli sa narodil Gabriel Kováts Martiny (1782 - 1845) - prírodovedec.
M. č.: Kamenný Vrch, Lažteky, Lešť, Podjavorie, Vidov Vrch.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť