Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jasenová

Základné údaje
Leží v severnom úpätí Chočských vrchov v eróznej kotlinke starého potoka. Pahorkatinný povrch chotára z mäkkých flyšových hornín prechádza na južnom obvode do Chočských vrchov. Časť chotára patrí do Štátnej prírodnej rezervácie Choč (od r. 1982), lokalita Kunovo je chránený prírodný výtvor. V obci sa našlo popolnicové pohrebisko lužickej kultúry z ml. doby bronzovej. Prvá písomná zmienka je z r. 1320. Obec založil zeman M. Bobrovnícky z Liptova, predok zemanov Čaplovičovcov. V 16. stor. bola založená sedliacka časť obce, cez ktorú bola vybudovaná obchodná cesta na Liptov. V r. 1618 sa tu usadila rodina Bencúrovcov. Obec trpela prívalmi vody z Choča (1860, 1897) a povodňami, lebo zástavba bola potočná radová. Klasicistický evanjelický. kostol je z r. 1836. Obec bola roľnícka, mala 2 mlyny, pílu, Potravné družstvo (v r. 1897-1929). V r. 1952 založili JRD, rozpadlo sa (1953), opäť ho založili v 1974. Pamätihodnosti: Pivkovský kaštieľ (1830), pamätný dom M. Kukučína (od r. 1961), socha M. Kukučína, pamätná tabuľa J. Uhríka, zrekonštruovaná stará škola s projektom múzea elementárneho školstva na Orave. V lokalite pod Bralom je rekreačná chatová zástavba. Od r. 1991 je obec členom ZMOS, od r. 1996 členom ZMODO.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť