Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Sikenica

Základné údaje
Leží na západnom úpätí Ipeľskej pahorkatiny v doline potoka Perec. Obec vznikla zlúčením obcí Trhyňa a Veľký Pesek v r. 1960.

Trhyňa: Osídlenie lokality dokladajú nálezy z obdobia paleolitu, eneolitného sídliska s kanelovanou keramikou a nálezy z doby rímskej. Písomne sa obec spomína r. 1307 (Tergenye). V r. 1399 patrila zem. rod. Vezeusovcov zo Želiezoviec, od 16. stor. panstvu Želiezovce. Po neúrodnom r. 1816 spustla a bola dosídlená. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. Klas. ref. kostol zo zač. 19. stor. bol obnovený v r. 1892.

Veľký Pesek: Osídlenie lokality dokladajú nálezy neolitného sídliska s kanelovanou keramikou, nález bronzov zo star. doby bronzovej a slovanské sídlisko z 10. - 11. stor. Písomne sa obec spomína v r. 1295 (Pescech), patrila zemanom zo Želiezoviec, neskôr panstvu Želiezovce, v 19. stor. rod. Eszterházyovcov.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom, v 19. stor. aj chovom oviec. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Obec má výborné predpoklady pre rozvoj turizmu a agroturistiky.

K zaujímavostiam patrí na cintoríne v Trhyni situovaná Lurdská jaskyňa so sochami Panny Márie a sv. Bernadety. Barok. ref. kostol z r. 1750 bol prestavaný v r. 1908.
M. č.: trhyňa, veľký pesek.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť