Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolné Mladonice

Základné údaje
Ležia na Krupinskej výšine v doline potoka Jalšovík. Chotár tvoria ploché chrbty, budované andezitickými tufmi. Je odlesnený. Nachádza sa tu Národná prírodná rezervácia "Čabrad". Názvy obce: 1391 - Legyend; 1773 - Dolné Mladonice; maď. Alsómladonya, Alsólegénd. Za prvú písomnú zmienku sa pokladá donačná listina Belu II. z r. 1135. Patrila panstvu Bzovík. V r. 1463 sa spomínajú dve obce Alsómladonya a Felsőmladonya (Dolné a Horné Mladonice). V r. 1715 mala 15 poddanských domácností, r. 1828 žilo v 34 domoch 205 obyv., ktorí sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. V druhej pol. 19. stor. tu bolo známe stredisko pletenia čipiek. Najstaršia pamiatka - zvonica - pochádza z r. 1715. Na cintoríne je niekoľko drevených krížov s plytkou rezbárskou výzdobou; kaplnka je zasvätená "Anjelom strážcom", v r. 1971 k nej pristavili kostolnú vežu a sakristiu. Je tu vybudovaná "Mokraď Demianovka", v lete sa dá kúpať, v zime hrať hokej a korčuľovať.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť