Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Váhovce

Základné údaje
Obec leží v Podunajskej nížine, na pravom brehu rieky Váh. Prvá písomná správa o obci pochádza z r. 1259, kde sa obec spomína pod názvom Vaga (Waga). Obec bola už začiatkom 14. stor. majetkom Ostrihomského arcibiskupstva. Už v tomto období sa spomínajú v obci mlyny. Počas tureckých nájazdov bola obec takmer úplne zničená. V r. 1664 boli v obci len traja dane platiaci obyvatelia. Pokles obyvateľstva v obci zaznamenávajú aj údaje z r. 1715. Obec zostala majetkom Ostrihomského arcibiskupa až do zrušenia poddanstva. V r. 1869 mala obec 1644 obyvateľov. Zaoberali sa najmä poľnohosp. a v obci sa nachádzalo aj viacero mlynárov. V druhej polovici 19. stor. bolo v obci až 17 mlynov. V súčasnosti je obec známa pestovaním pukancovej kukurice. K pamätihodnostiam obce patrí rím. kat. kostol zasvätený sv. Michalovi, pochádzajúci z 15. stor. Bol prestavaný v druhej polovici 18. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť