Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jablonec

Základné údaje
Leží na Trnavskej pahorkatine v plytkej doline potoka Gidra. Staršie osídlenie lokality dokladajú nálezy: neolitného sídliska, kostrových hrobov z doby bronzovej, sídliska maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej a halštatského sídliska. Písomne sa obec spomína v r. 1342 (Zamol). Patrila panstvu Červený Kameň, ktoré ho v 17. - 18. stor. dávalo často do zálohy. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Kostol sv. Márie Magdalény bol postavený v r. 1860 v romantizujúcom slohu. Kamenná prícestná socha sv. Floriána pochádza z r. 1889.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť