Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Krivosúd-bodovka

Základné údaje
Leží 14 km juhozápadne od Trenčína. V stredoveku to boli dve obce, spravované jedným richtárom. Prvá listinná zmienka je z r. 1398. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp., boli tu chmeľnice a tri pálenice. Bodovka sa v polovici 19. stor. zlúčila s Krivosúdom. V obci je klasicistická murovaná zvonica vežového typu z druhej pol. 18. stor., zvon z r. 1777. V rozvojovom pláne obce je dobudovanie vodovodu, kanalizácia a ČOV do r. 2006. V obci sa zachováva tradícia dychovej hudby, reprezentovaná dychovým súborom Bodovanka. Každoročne sa v obci koná Slovenský festival seniorských folklórnych súborov v prírodnom amfiteátri v obci. Na Bodovských jazerách a priľahlých Važinách sa poriadajú obľúbené rybárske súťaže. Vyskytuje sa tu početné vodné vtáctvo a vzácna pobrežná flóra.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť