Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľký Folkmár

Základné údaje
Leží na severových. Slovenského rudohoria v doline potoka Rieka. Chotár je zväčša vrchovinný, tvoria ho skrasovatené vápence, diority, granodiority a kremenné diority. Okolie obce je odlesnené, v severových. časti je jedľový les s prímesou smreka, na juhozáp. s prímesou buka. Nachádza sa tu ložisko železnej rudy. Dominantou obce je Folkmarská skala nie len svojou výškou (921 m n. m.), ale aj svojim výhľadom a faunou a kamennými rebrami - "rohami". Do chotára obce zasahuje vodná nádrž. Prvá písomná zmienka je z r. 1336. Vyvinula sa v 14. stor. na území, ktoré r. 1282 kráľ Ladislav daroval komesovi Jakubovi. Obyvatelia boli uhliari, baníci a lesní robotníci. V 18. stor. patrila Imrichovi Csákymu. R. 1787 mala 610 obyv., r. 1828 84 domov a 605 obyv. V r. 1991 sa tu pri stavebných prácach našiel tzv. Folkmársky poklad, 65 kusov zlatých mincí z 15. - 16. stor., ktorý je uložený vo Východoslov. múzeu v Košiciach. V obci sa nachádza aj rím. kat. kostol Sv. Michala, ktorý bol postavený po r. 1920 použitím staršieho obnoveného v r. 1895. Kostol ev. z r. 1927. V obci sa nachádzajú aj tradičné murované obydlia s typickou drevenou "verandou" - pomenovanie "ganek". MŠ, ZŠ, autobusová zast. Folkmarské folklórne slávnosti. Folklórne súbory Matičiar, Folkmarčanka. V obci končí náučný chodník - Folkmarská a Murovaná skala (začiatok je v obci Kojšov).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť