Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nižná Hutka

Základné údaje
Leží v juhových. časti Košickej kotliny na ľavej strane Olšavy. Chotár je vo vých. časti pahorkatinný, v záp. nivný. Tvoria ho treťohorné usadeniny. Má nivné pôdy. Les je len na severových. obvode (dub). Prvý doklad o existencii je z r. 1335. Patrila benediktínom z Krásnej pri Hornáde, od r. 1605 mestu Košice, neskoršie košickému semináru. R. 1565 mala 12 port, r. 1630 odviedla deviatok po pol porte od gazdov i od želiarov, r. 1715 mala 4 želiarske rodiny, r. 1772 15 gazdovských a 11 želiarskych rodín, r. 1828 44 domov a 321 obyv. Zaoberali sa poľnohosp., uhliarstvom a domácimi remeslami. V r. 1880 - 1910 mnohí obec opustili. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Zachoval sa kostol ref. seces. z r. 1928. Filiálka gr. kat. far. úradu v Zdobe. ZŠ. Autobusová zastávka. Člen mikroregiónu Hornád. Člen Riečnej koalície.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť