Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Košický Klečenov

Základné údaje
Obec leží v doline potoka Borda na záp. úpätí Slanských vrchov. Na vých. chotára sopečné horniny. Hnedé lesné pôdy. V osade Borda minerálne pramene. Prvá pís. zmienka z r. 1384 (Kelenche). R. 1427 mal 10 usadlostí v držbe pánov z Perína. Zač. 17. stor. patril pod trebišovské hradné panstvo, rusínske obyv. Od 18. stor. prevaha slovenského obyv. R. 1828 mal 28 domov. Za 1. ČSR sa obyv. živilo poľnohosp. a lesnými prácami. Pri prechode frontu 2. svet. vojny obec zničená. Gr. kat. kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky z r. 1851. Gr. kat. far. úrad, fil. gr. kat. far. úrad Svinica. Pomník sovietskej armády. Obecná knižnica, MŠ. Klub dôchodcov. Mládežnícky hudobnospevácky zbor. Autobusová zastávka.
M. č.: borda, košický klečenov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť