Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nový Ruskov

Základné údaje
Leží v západnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 130 m. Obec Nový Ruskov vznikla v r. 1964 zlúčením dedín Veľký Ruskov a Malý Ruskov. Prvotný názov sídliska zachytil skutočnosť, že sídlisko založili Rusi ako strážcovia priľahlej časti uhorského pohraničia v 11. storočí. Najstarší spoľahlivý písomný doklad o Ruskove pochádza z r. 1308. Dedina bola majetkovou súčasťou panstva Trebišov. Okolo r. 1440 tu žilo vyše 40 vtedy už poddanských domácností. Neskôr sa sídlisko zmenšovalo. V r. 1600 bolo v sídlisku 10 poddanských domov. V r. 1715 tu hospodárilo 9 poddanských domácností, v r. 1720 iba 8 domácností, v r. 1828 bolo 87 domov a 641 obyv., v r. 1900 bolo 671 obyv.

Malý Ruskov vznikol okolo r. 1300. Najstarší písomný doklad o dedine je z r. 1308. Patrila zemanom z Ozoroviec a miestnym zemanom. Okolo r. 1440 hospodárilo v dedine asi 10 poddanských domácností. V r. 1600 bolo v sídlisku 9 poddanských domov a kúria zemanov. Neskôr poddaných ubúdalo. V období okolo rokov 1715 až 1720 dedina nejestvovala. Neskôr ju obnovili, v r. 1828 mala 39 domov a 293 obyv., v r. 1900 bolo 189 obyv.

Nová obec Nový Ruskov mala v r. 1970 705 obyv. V obci Nový Ruskov sú postavené tri chrámy. Dva sú v Malom Ruskove a to rím. kat. a gr. kat. Vo Veľkom Ruskove je postavený gr. kat. chrám. Podľa tohto je postavený aj chrám v Canade - Toronte. Dal ho postaviť rodák z Veľkého Ruskova Štefan Boleslav Roman. Obec má v súčasnosti dva kultúrne domy, dom smútku, obecný úrad. V obci sa nachádza obchod s rozličným tovarom a rôzne súkromné firmy. Obec bola splynofikovaná v r. 1990 - 91. Od r. 1999 obec prešla na likvidáciu odpadu triedením, čiže separovaním. Vybudoval sa oddychový areál a úprava futbalového ihriska. V obci je zriadená počítačová sieť.
M. č.: Malý Ruskov, Veľký Ruskov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť