Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Obeckov

Základné údaje
Malá obec medzi Dolnými Plachtincami a Sklabinou, 8 km od Veľkého Krtíša. Je tu minerálny prameň. Spomína sa v r. 1257 pod menom Abihck. Obeckov bol v minulosti poľnohosp. a vinohradníckou obcou. Bol tu aj vodný mlyn, začiatkom 20. stor. veľkostatok. V druhej pol. 20. stor. obyv. pracovali aj v baníctve a priem. podnikoch vo V. Krtíši. V súčasnosti prevláda poľnohosp. výroba a vinohradníctvo. Zachovali sa roľnícke domy z 19. - 20. stor. s hospodárskymi stavbami. Kultúrnymi pamiatkami sú rím. kat. neoklas. kostol sv. Jána Krstiteľa, postavený r. 1894 a ev. a. v. kostol z r. 1908.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť