Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Turčianske Kľačany

Základné údaje
Ležia v S časti Turčianskej kotliny, na pravom brehu Váhu, v predhorí fatranskej časti Malej Fatry. V chotári obce sa nachádzalo hradisko z laténskej a rímskej doby na Hrádku. V 10. - 11. stor. bolo osídlenie na novo vystavanom Hrádku. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1374, ktorá bola dosídlená na princípoch nemeckého práva. V obci bolo dedičné richtárstvo ešte aj začiatkom 15. stor. Od r. 1470 boli Kľačany majetkom Sklabinského hradu. Mali povinnosť vodiť väzňov na hrad Sklabiňu a držať stráž pri stoličných zasadnutiach. Obyvatelia sa živili poľnohosp., remeslom, prácou v lese a pri železnici. JRD vzniklo r. 1950 a r. 1953 sa rozpadlo, znovu založené r. 1960.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť