Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zborov nad Bystricou

Základné údaje
Leží na styku Slovenských Beskýd a Kysuckých vrchov v dolnej časti potoka Bystrica. Vrchovinný až hornatinný chotár tvoria treťohorné flyšové horniny. Má hnedé lesné pôdy. Lesy sú na svahoch oboch pohorí.

Obec vznikla valašským osídlením v prvej polovici 17. stor. Patrila k strečnianskemu panstvu. V r. 1662 (Zborow) bol v obci dedičný richtár a 20 poddanských usadlostí, na ktorých žilo aj 17 podželiarov. V r. 1784 mala obec 158 domov, v ktorých žilo 175 rodín a 922 obyv. Zaoberali sa chovom dobytka a domácimi remeslami. V r. 1850 tu žilo 1650 slovenských katolíckych a 20 židovských obyvateľov. V 19. stor. sa viac ako 10 rodín vysťahovalo do Chorvátska. Za I. ČSR obyvatelia vyrábali poľnohosp. náradie a chodili na sezónne práce do zahraničia. Rozvinuté bolo aj tkáčstvo a košikárstvo. V obci bola kaplnka Najsvätejšieho ruženca, postavená v r. 1899, ktorá bola presťahovaná do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. Obec patrila k fare v Starej Bystrici a od r. 1789 do matričného obvodu v Krásne nad Kysucou. V r. 1996 bola ustanovená nová farnosť rím. kat. cirkvi. Kostol bol postavený v r. 1971.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť