Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kriváň

Základné údaje
Obec je vstupnou bránou do regiónu Podpoľanie. Leží na rozhraní Javoria a Slov. rudohoria. Chotár tvorí kryštalinikum, andezity a ich tufy. Nad obcou vyviera Krivánsky potok. V okolí sú len malé plochy ihličnatého a listnatého lesa so zverou. Vyskytuje sa tu vzácny vták, v súčasnosti ohrozený perovník pštrosí.

Obec bola v minulosti osadou Detvy. Ako laznícka obec vznikla v 2. pol. 17. stor. Železničná stanica bola vybudovaná v r. 1871 ako prvá v regióne. Osada bola oslobodená dňa 12. 2. 1945. Padlo tu 7 sovietskych, 227 rum., 30 nem., 50 maď. vojakov, 6 vojakov v SNP a 5 občanov. V obci stojí na námestí pomník SNP. V r. 1955 sa osada odčlenením od Detvy stala obcou.

Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a lesnými prácami. Bola tu parná píla s úzkokoľajkou. Pôvodne tu pracovali stupy na drvenie konopí. V súčasnosti je tu roľnícke družstvo zamerané na živočíšnu výrobu v rámci ktprého je aj mechanizačné stredisko. V poslednom období sa v obci rozvinul obuvnícky priemysel. Firma má prevádzku v Detve. Lesy SR š. p. tu majú odštepný lesný závod Kriváň. Je tu predajňa stavebných materiálov a čerpacia stanica pohonných hmôt.

V obci je rím. kat. kostol sv. Cyrila a Metoda. Počas Cyrilometodejských dní sa každoročne na vrchu Mních, kde je postavený dvojkríž, koná procesia a slávnostná omša. Sviatočné dni ukončuje Krivánsky jarmok.

V obci je ZŠ. V rámci folklóru sa udržujú tradície v ľudovom odeve a hudbe. V obci je poštový úrad. Obec je dostupná železnicou a autobusmi.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť