Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Brvnište

Základné údaje
Obec leží v J časti Javorníkov CHKO Kysuce. Rozprestiera sa po oboch stranách riečky Papradnianka. Na území obce prevládajú hnedé lesné pôdy. Výškovou dominantou je vrch Bukovina - 643 m n. m. Medzi zaujímavosti obce patrí prírodný útvar Čertova skala. Prehistorické osídlenie dokazuje nález bronzových výrobkov z mladšej doby bronzovej pri úprave ihriska ZŠ v r. 1961. Prvá písomná zpráva o obci Brwnisste je až z r. 1546 v súpise daní panstva Podmanických. Vtedy mala obec 9 domov obývaných valachmi, patrila hradnému panstvu Bystrica. V r. 1777 postavil v obci papiernický majster Samuel Jozef Moth papiereň na ručnú výrobu papiera. Z obdobia jeho pôsobenia sa zachovali filigrány - priesvitky z r. 1781. Papiereň pracovala ešte v prvej polovici 19. stor. Obyvateľstvo sa zaoberalo drotárstvom, drevárskou výrobou, ešte v 19. stor. bola rozšírená výroba šindľov a ďalších výrobkov z dreva (praslice, vretená), rífové - bezdierkové píšťaly, pltníctvo, pletenie košov. V obci bolo niekoľko mlynov a píl na vodný pohon. V r. 1935 tu zriadili Štátnu meštiansku školu. Dochádzali do nej deti z celej papriadnianskej doliny, zo Štiavnika i z Maríkovej. V chotári obce kopanice a foľvarky. Dnes má obec materskú, základnú školu i pre deti z obcí Stupné a Jasenica, TJ Slovan Brvnište - futbalový oddiel, folklórna skupina Bukoviny. V r. 2003 dokončená výstavba 10-bytovky pre mladé rodiny - obec sa snaží udržať svojich obyvateľov. Architektonickou dominantou obce je nový kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Základný kameň kostola posvatil pápež Ján Pavol II dňa 1. júla 1995 v Šaštíne pri príležitosti druhej návštevy Slovenska. Kostol bol postavený v rokoch 1992 - 1996 svojpomocne obyvateľmi obce Brvnište.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť