Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rudinská

Základné údaje
Leží vo východnej časti Javorníkov v úvalovitej doline Janinského potoka. Južná časť chotára z treťohorných hornín je na pahorkatine až vrchovine Podjavorníckej brázdy, severná vystupuje na hornatinu Javorníkov. Má hnedé lesné pôdy. Odlesnené je len okolie obce, inde nesúvislé lesy. Obec vznikla z valašského osídlenia v hornej časti chotára Rudiny v druhej polovici 16. storočia. Patrila k budatínskemu panstvu. V r. 1598 mala Rudniczka Walachorum 11 domov, v r. 1658 (Rudinska neb Postenne) 3 valašské a 3 želiarske usadlosti. V r. 1784 bolo v obci 101 domov, 105 rodín, 574 obyv. V r. 1850 žilo v obci 939 slovenských katolíckych obyv. Zaoberali sa chovom dobytka, drotárstvom a spracúvaním dreva. Cirkevne patrí k fare v Rudine. Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie postavená v r. 1880. Nový kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie bol konsekrovaný J. E . kardinálom J. Ch. Korcom v r. 1995.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť