Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Topoľčianky

Základné údaje
Ležia na severových. Žitavskej pahorkatiny v doline potoka Leveš a Hostianskeho potoka a na svahoch Tribečských vrchov. V k. ú. obce sa nachádza prírodný park, ktorého základy upravil a doplnil sentimentálnymi prvkami na pozvanie grófa Keglevicha J. Gillemot (po r. 1840). K významnému rozšíreniu parku došlo v rokoch 1900 - 1905, keď na žiadosť arcikniežaťa Jozefa Augusta vysadil V. Strnad známu aleju červených bukov a vytvoril na mieste bývalého majera dendrologickú partiu. Obec sa písomne uvádza v r. 1293 (Topolchen Parvum), v r. 1318 ju daroval Matúš Čák levickému kastelánovi, v r. 1358 patrila hradu Tekov, v r. 1430 nitrianskej kapitule, ktorá ju v r. 1477 predala rod. de Kys - Thapolchan, v r. 1527 sa stala centrom panstva Topoľčianky, od 17. stor. patrila rod. Rákócziovcov, Zichyovcov a Keglevichovcov. V r. 1347 získala právo ryžovať zlato v potoku Topoľnica, v r. 1600 sa označovala ako oppidum - mestečko, v r. 1659 získala jarmočné a v r. 1724 trhové právo. Topoľčianky boli 162 rokov sídlom Tekovskej župy (1561 - 1723). V r. 1992 im bol udelený štatút centra turistického a cestovného ruchu. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. Na zač. 20. stor. tu pracovali dielňe na výrobu hrnčiarskeho a kachliarskeho tovaru. Ešte v 1. pol. 20. stor. bolo rozšírené vyšívanie. Baroková Pieta - ako pútnické miesto sa stala vzorom pre mnohých ľudových rezbárov. Koncom 19. stor. žiaci predvádzali betlehemské hry. V obci pôsobila ľudová dychová hudba s dávnou tradíciou a dedinská folklórna skupina. Od r. 1968 sa v obci každoročne usporadúval folklórny festival skupín, súborov a sólistov z Ponitria. Po 2. svet. vojne došlo k výraznému rozvoju plemenárskeho podniku s chovom ušľachtilých koní. Národná kultúrna pamiatka - pôvodne neskorogotický kaštieľ z 15. - 16. stor. bol v r. 1662 renesančne. prestavaný, v pol. 18. stor. čiastočne zbarokizovaný a v r. 1930 doplnený krídlom v klas. slohu (od r. 1923 je známy ako letné sídlo prezidenta). Klas. kostol sv. Kataríny Alex. pochádza z r. 1784, baroková kaplnka sv. Anny zo zač. 18. stor. V obci sa zachoval stĺp hanby z 18. stor. Klas. kaplnka pochádza z pol. 19. stor. Vojnové udalosti pripomína pomník padlých v 1. a 2. svet. vojne a pamätná lipa SNP. Zaujímavosťou je Múzeum koní, ktoré predstavuje expozíciu chovu koní v Topoľčiankach. Topoľčianky sú aj významným pútnickým miestom.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť