Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rudná

Základné údaje
Leží neďaleko Rožňavy v Z časti Rožňavskej kotliny. Chotár sa rozprestiera na J svahoch hornatiny. Porast tvoria dubové lesy, vo vyšších polohách bukové s prímesou hraba. Obec vznikla po r. 1243 na území Brzotína ako banícka osada. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1291 ako Rodna. Patrila panstvu Brzotín a od konca 16. stor. Máriassyovcom. Od r. 1582 museli obyv. platiť Turkom dane a opúšťali svoje usadlosti. Zo začiatku tu bola rozšírená ťažba zlata a striebra, v novoveku sa začalo ťažiť železo. Obec mala od vzniku banícky charekter. Majitelia baní postavili pre baníkov byty, tak vznikla koncom 19. stor. stará banská kolónia a zač. 20. stor. vznikla nová banská kolónia, čím sa obec rozrástla. Do novopostavených banských bytov sa prisťahovali baníci z banských regiónov stredného a východného Slovenska, zo Zlatej Idky, Starých Hôr a z časti i baníci z Rudnej. V rokoch 1938 - 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali baníctvom a poľnohosp. V súčasnosti sú zamestnaní v priemysle, baníctve, obchode a službách, stavebníctve a lesníctve. V obci sa nachádza jeden ev. a. v. kostol a jeden kostol ref. cirkvi, ktoré boli postavené v novšom období. Poľnohosp. pôdu využíva súkromná spoločnosť.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť