Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Tesárske Mlyňany

Základné údaje
Ležia na Žitavskej a Pohronskej pahorkatine na nive a terase Žitavy a Stránky. Do k. ú. obce siaha chránený areál Arborétum Mlyňany (l951). Obec vznikla zlúčením obcí Mlyňany a Tesáre nad Žitavou v r. 1960. Mlyňany sa písomne spomínajú v r. 1209 (Molonyan, Malonian) ako majetok zemanov, v r. 1344 dostal obec magister Mikuláš (záchranca kráľovho syna pri Záchovom prepade), v r. 1527 patrila panstvu Topoľčianky. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1113 ( zoborská listina, v ktorej sa medzi majetkami kláštora uvádza Nevvic) a 1229. V r. 1403 patrila zemanom z Ďura, Arborétum Mlyňany (k. ú. Mlyňany, Vieska nad Žitavou) je botanická záhrada, ktorú založil v r. 1892 dr. Štefan Ambrózy - Migazzi, zhromažďuje domáce i zahraničné dreviny. V r. 1945 sa stala pobočkou Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr súčasťou SAV, je začlenená do Svetovej asociácie botanických záhrad. Klasicist. kaplnka na cintoríne v časti Mlyňany pochádza z r. 1779. Tesáre nad Žitavou - staršie osídlenie lokality dokladajú nálezy sídliska zo strednej doby bronzovej. Písomne sa obec uvádza v r. 1075, keď majetok v obci (Tazzar) získalo opátstvo v Hronskom Beňadiku, časť obce patrila hradu Tekov, od r. 1565 celá obec patrila ostrihomskej kapitule. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Barokový kostol Zvestovania Panny Márie bol postavený v r. 1763 na mieste starého kostola.
M. č. mlyňany, tesáre nad žitavou.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť