Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čermany

Základné údaje
Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na strednom toku Perkovského potoka. Prvá písomná zmienka o obci Chermen je z r. 1257. Patrila rodine Výčapiovcov, koncom 13. stor. časť Ludanickovcom, v 14. stor. Diviackovcom, Újfalussyovcom, Eszterházyovcom, Príleskovcom a iným. V r. 1860 ju od baróna Spléniho odkúpili usadlíci z Hannoverska a Oldenburgu. Zaoberali sa výrobou drevákov, klčovaním lesov a poľnohosp. V r. 1715 sa tu založili vinice. Výroba drevákov sa zachovala až do r. 1945. Po 2. svetovej vojne bol väčšine obyv. nemeckej národnosti skonfiškovaný majetok a boli vyvezení z obce. V súčasnosti sa majetky bývalým nemeckým osadníkom na základe reštitučných zákonov vracajú. K pamiatkam obce patrí klasicistický kostol zasvätený Narodeniu Panny Márie, pôvodne renesančný, barokovo prestavaný v r. 1760 a v r. 1813 renovovaný. Okolo kostola je zachovaný renesančný múr s kľúčovými strieľňami.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť