Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Králiky

Základné údaje
Ležia na východných svahoch Kremnických vrchov na juhozápad od Tajova. Malý chotár s drobno členitým reliéfom priemernej výšky 700 - 800 m n. m. V severovýchodnej časti chotára na začiatku obce je lom s ťažbou paleogénnych pieskovcov, kvalitný stavebný kameň. Južnou časťou chotára preteká Farbený potok. Obec známa pestovaním tzv. králických čerešní a slivák.

Názvy obce: r. 1778 Králiti, r. 1786 Kraliki, r. 1920 Králiky a maď. Királyka. Za feudalizmu patrila rodine Radvanských. Obyvatelia boli do 19. stor. známi výrobou dreveného riadu. V obci mal pôdu veľkostatkár Radvanský, ktorý po 1. svet. vojne podnietil objav hnedého uhlia. Ženy zbierali lesné plodiny, ktoré potom predávali v Banskej Bystrici. V obci sa nachádzala aj obecná pálenica. V jej okolí sa nachádzajú výborné lyžiarske terény, lyžiarske vleky, lyžiarske bežecké trate a skokanské mostíky. Nad obcou sa vypína Suchá Hora (1232 m n. m.) s pôsobivou siluetou televízneho vysielača.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť