Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kecerovský Lipovec

Základné údaje
Obec leží v doline potoka ústiaceho do Olšavy vo vých. časti Košickej kotliny. Záp. časť chotára odlesnená pahorkatina, vých. tvoria sopečné horniny Slanských vrchov. Hnedé lesné pôdy. Prvá pís. zmienka z r. 1367 (Felselipolch). Vznikol pri delení lipoveckého panstva medzi členov dvoch vetiev rodu Aba. R. 1427 mal 15 usadlostí. V stredoveku neprerušená kontinuita slovenského osídlenia. R. 1828 mal 33 domov. Za 1. ČSR sa obyv. živilo poľnohosp. a lesnými prácami. Nad Kostolianskym potokom zvyšky hradu Lipovec, zaniknutého v 16. stor. Na cintoríne drevené stĺpové náhrobníky z 1. pol. 20. stor. Obecná knižnica. Člen Olšavského mikroregiónu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť