Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Klížska Nemá

Základné údaje
Obec leží na Žitnom ostrove poblíž koryta Dunaja, na mladom agradačnom vale Dunaja. Chotár je odlesnená, úrodná rovina so zbytkami agátových lesov. V listinách sa spomína už v r. 1168 ako villa Nema, kedy bola majetkom komárňanského hradu. Na kopci, kde dnes stojí kostol, stál pôvodne kaštieľ Kolozsovcov. Obyvateľstvo sa zaoberalo rybolovom, poľnohosp. a na vodných mlynoch na Dunaji pracovali miestni mlynári. V zátoke pri obci vymývali zlato zo zlatonosného piesku Dunaja.

Najvýznamnejšou pamiatkou obce je rotunda z 12. stor. (jediná v okrese), ktorá sa v 16. stor. stala súčasťou renesančného kaštieľa. V obci je kalvínsky kostol a rím. kat. kostol z r. 1846. Neskorobaroková kúria Zámoryovcov z druhej polovice 18. stor. slúži dnes ako kultúrny dom. V obci je pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť