Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hontianske Nemce

Základné údaje
Ležia na juhových. úpätí Štiavnických vrchov v doline Štiavnice a na záp. okraji Krupinskej výšiny. Chotár je zalesnený dubovým a bukovým lesom, juhových. časť je na plochých rozrezaných chrbtoch západného okraja Krupinskej výšiny. Názvy obce: 1256 - Nemety; 1285 - Nemty; 1773 - Nemce; 1948 - Hontianske Nemce; maď. Németi, Hontnémeti. Osídlenie v neolite - sídlisko lengyelskej kultúry, pohrebisko lužickej kultúry. Prvýkrát sa spomína v listine z r. 1246. Patrila ku kráľovským majetkom. Belo IV. sem dosídlil nem. hostí. Nem. kolonisti tu hľadali zlato a striebro. Od r. 1291 patrila ostrihomskej kapitule. V r. vlády Ladislava IV. ( 1272 - 1290) existovala v Nemciach colnica - mýtnica. V r. 1543 ju vyplienili a vypálili Turci. Od r. 1720 sa vyvíjala ako zemepanské mestečko, ktoré r.1729 získalo právo usporadúvať 6 jarmokov na predaj dobytka. Mestečko ležalo na známej obchodnej ceste z hradu Hont do Krupiny a Zvolena. V r. 1715 mala mlyn a 137 poddanských domácností. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. Dôkazom starobylosti vinohradníctva v obci je dodnes stojaci kostol zo 14. stor. na Viniciach zasvätený patrónom vinohradníkov, sv. Urbanovi a sv. Donátovi. V druhej pol. 19. stor. sa tu usadzovali výrobcovia kožušín, krajčíri, obuvníci a kachliari. Obec je známa domácou výrobou košov. Medzi pamiatky patrí rím. kat. kostol, zasvätený sv. Martinovi, z 13. stor., rokokový mariánsky stĺp z druhej pol. 18. stor.; súsošie Kalvária z prvej pol. 18. stor. a ľudové domy. Na cintoríne je niekoľko kamenných a železných krížov od ľudových kamenárov.
M. č.: Hontianske Nemce, Rakovec, Sitnianska Lehôtka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť