Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Málinec

Základné údaje
Obec leží v J časti Veporského Slov. rudohoria na nive Ipeľskej doliny. Členitý chotár tvoria granidiority veporského kryštalinika. Obec má zrážkomernú stanicu. V chotári obce pramenia potoky Chmeľná, Prierazka a Zlatno. Nad obcou je vodná nádrž Málinec pre zásobovanie pitnou vodou pre okresy Poltár, Lučenec a Rim. Sobotu. Priehrada bola spustená do prevádzky v r. 1994. Spôsobila zvýšenie bohatstva vodnej zveri, rýb a vtáctva. V okolitých zmiešaných a ihličnatý lesoch sa vyskytuje medveď hnedý. Na 0,0126 ha sú chránené stromy (CHS) Málinské maklúvy, ktoré boli vyhlásené v r. 1990.

Osídlenie Málinca sa datuje až do doby bronzovej, o čom svedčia archeologické vykopávky dokladujúce existenciu hradu. Rím. kat. farnosť je zaznamenaná už v r. 1397, avšak prvá písomná zmienka o obci Malnapatak je z r. 1514, kedy patrila Divínskemu panstvu.

Obyvatelia sa zaoberali hlavne chovom oviec, spracovaním dreva (šindle, dosky, debny), výrobou hrubého súkna a syrov.

V19. storočí vznikli v okolí a aj v samotnom Málinci sklárne. Známe boli v Látkach, Dobrom Potoku, Hámre, Samoterči a Vlčove, ktoré zanikli v rokoch 1924 - 1926. Skláreň v Málinci bola postavená v r. 1852 a zatvorená bola až v r. 2003. V súčasnosti obyvatelia pracujú vo vodohospodárstve na málinskej priehrade patriacej Stredoslov. vodárenskej spoločnosti, prevádzke vodovodov a kanalizácií, úpravni vody Málinec.

Vobci sa nachádza neskorobarok. zvonica z r. 1763 s pam. tabuľou, tolerančný ev. a. v. kostol z r. 1795 s vežou z r. 1820 a rím. kat. kostol Najsvätejšej Trojice postavený v r. 1995.
Obec patrí do združenia 7 obcí mikroregiónu Hornohrad, ktorý bol založený v r. 1996. Je jeho sídlom. Obec má poštu, zdravotné stredisko a lekáreň a spravuje obecné múzeum ľudovej architektúry. Budujú sa tu zariadenia pre rozvoj agroturistiky. Školstvo sa v obci traduje už od r. 1657. V súčasnosti tu je MŠ a ZŠ. Obec je dostupná autobusmi.
M. č.: Dobrý Potok, Chladná Studňa, Ipeľ, Málinec, Vlčovo.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť