Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Záriečie

Základné údaje
Obec Záriečie leží na styku Javorníkov a Bielych Karpát, SZ od mesta Púchov. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1745, kedy patrila lednickému panstvu. Obec má veľmi výhodnú polohu pri ceste z Púchova na Moravu. Osídlenie z mladšej doby kamennej. V skalnej štrbine hrádku Mestecká skala, ktorá sa vypína nad dedinami Mestečko a Záriečie, boli nájdené brúsené kamenné sekery z doby bronzovej, objavené i pohrebisko. V 18. stor. sa obyv. živili i výrobou nožov, pracovali vo valchovni, zaoberali sa šitím papúč ku krojom, tkáčstvom, tesárstvom, garbiarstvom. Prvé ochotnícke divadelné predstavenie pripravil v r. 1894 F. Urbánek. V r. 1786 bol postavený v obci ev. kostol, ktorý bol v r. 1859 prestavaný a doplnený vežou. V blízkosti kostola sa nachádza pamätník M. R. Štefánika z r. 1935.

Okolie Záriečia je veľmi vhodné na nenáročnú turistiku s vyznačenými turistickými trasami k zaujímavým prírodným scenériám i do blízkeho okolia - na Javorníky, Čertov. Po r. 1989 začína rozvoj podnikania v oblasti šitia textilu, stolárstva. Občanom zabezpečuje prácu súkromný liehovar na výrobu destilátov a likérov. Mnohí sú zamestnaní v blízkom PD a v Púchove. V obci je dominantným športom cyklotrial - cyklotrialový klub vychoval 3 majstrov sveta i ďalších úspešných športovcov. V obci pôsobí od r. 1995 FS Záriečanka. V Záriečí sa narodili: J. Čaplovič - bibliograf, novinár, lit. historik, F. Krafta-Zariecký - spisovateľ, J. Geryk - národopisný a muzeálny pracovník, ktorý čerpal z mnohorakosti záriečskeho folklóru. V obci sa nachádza jeho rodný dom s pamätnou tabuľou. Jeho otec Ľ. Geryk viedol v Záriečí spevokol a zbieral ľudové piesne. V r. 1836 bol vychovávateľom v rodine Št. Borčického ev. kňaz. L. Paulíny - štúrovec. P. Zoch pôsobil od r. 1883 v Záriečí ako ev. farár.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť