Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nováčany

Základné údaje
Ležia na styku severozáp. časti Košickej kotliny so Slovenským rudohorím. Juž. časť chotára je v pahorkatine na treťohorných usadeninách, sev. časť vo vrchovine a nižšej hornatine z prvohorných filitov, porfyroidov a granitov. V sev. časti a na záp. okraji je zväčša dubový les. Má illimerizované a hnedé lesné pôdy. Vyvinutá obec sa spomína r. 1323, z rúk Abovcov prešla do majetku Semseyovcov. R. 1427, kedy patrila Mikulášovi Bebekovi mala obec 20 port , od konca 15. stor. časť majetkov patrila prepošstvu v Jasove, r. 1630 odviedla deviatok 1 portu od gazdov, pol porty od želiarov. R. 1715 mala obec 6, r. 1720 13 domácností, r. 1772 54 rodín, r. 1828 107 domov a 751 obyv. V obci bola už na zač. 19. stor. stanica pošty. V r. 1938 - 1945 pripojená k Maďarsku. Obyv. sa živili poľnohosp. Kostol rím. kat. klas. z r. 1807. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť