Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Slatvina

Základné údaje
Stará obec na Z svahoch Sľubice v pohorí Branisko. Členitý chotár so zlomami z mladších treťohôr, ktoré podmienili južne od obce vznik minerálneho prameňa. Prameň umožnil na prelome 19. - 20. stor. vznik kúpeľov miestneho významu, zanikli po 1. svet. vojne. Prameň minerálnej vody sa nachádza v strede obce, dnes v budove potravín. Min. voda je vyvedená potrubím mimo budovu, kedysi distribuovaná pod názvom Slatvinka. Prvá zmienka o obci z r. 1246. Má poľnohosp. charakter. V chotári obce boli v stredoveku bane na medenú rudu. Pošta, škola, lekár je v Spišských Vlachoch. V obci je rím. kat. farský úrad. Z pamiatok je pozoruhodný Kostol Nanebovzatia Panny Márie z 2. pol. 13. stor., ranogotický, v r. 1800 upravovaný. V jeho svätyni gotická krstiteľnica a neodkryté gotické maľby so 14. stor., zvon z r. 1677. Štyri gotické sochy sa dostali do zbierok Szépművészeti múzea v Budapešti. Obec je sídlom mikroregiónu Sľubica, ktorého cieľom je využitie prírody a výhodnej polohy na turistiku.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť