Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Radvaň nad Dunajom

Základné údaje
Obec leží na Podunajskej nížine s ulicami a domami na brehu Dunaja s výhľadom cez Dunaj na maďarskú stranu rieky. Starobylosť obce dokazujú nálezy z doby bronzovej a nálezy z obdobia Ríma. Prvá zmienka o obci je z r. 1267, keď Belo IV. daroval obec Radowan ostrihomskému kanonikovi menom Sixtus. Významným archeologickým náleziskom je miestna časť Žitavská Tôň, osídlená už od neolitu. Našli sa tu archeologické nálezy zo staršej doby bronzovej, halštatskej, rímskej a z obdobia Avarského kaganátu. Prvá písomná zmienka je z r. 1075 pod menom Sitoutui, keď opátstvo v Hronskom sv. Beňadiku tu dostalo 11 rybárov aj s domami, v ktorých bývali. Tradičným zamestnaním bolo rybárstvo a široko ďaleko boli známi miestni mlynári, ktorí mali aj svoj cech. V súčasnosti sa obyvatelia obce zaoberajú zväčša poľnohosp. Kalvínsky kostol z 1. pol. 17. stor. bol prestavaný v r. 1790 a 1925. Kaplnka z r. 1893 bola prestavaná na rím. kat. kostol Panny Márie v r. 1900. Významnou udalosťou bolo uzatvorenie tzv. Žitavského mieru medzi Rudolfom II. a Tureckým sultánom Ahmedom, ktorý sa vykonal 11. novembra 1606 v strede Dunaja.
M. č.: Bystrička, Radvaň nad Dunajom, Žitava.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť