Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Skačany

Základné údaje
Ležia v sprašovej Nitrianskej pahorkatine na styku s južným výbežkom Strážovskej hornatiny na nive a terase rieky Nirice. Územie obce bolo osídlené už v dobe bronzovej ľuďom lužickej kultúry. Obec bola v 11. stor. darovaná kráľom Ladislavom I. nitrianskemu biskupstvu. Neskôr sa stala strediskom panstva, ktorému patrilo 14 obcí. V r. 1698 dostala od Leopolda I. trhové privilégium, ktoré potvrdil František I. v r. 1834. Vyvíjala sa ako zemepanské trhové mestečko. Za tureckých vpádov bolo obohnané priekopou a násypmi. V r. 1365 založil Leopold Schick pivovar, r. 1898 vzniklo úverové družstvo, nachádzala sa tu pošta, sídlo notariátu a filiálka továrne na paličky. Po r. 1918 si obec zachovala poľnohosp. charakter. Boli v nej dva mlyny a tehelňa, od r. 1920 ústredná družstevná pálenica. Z pamiatok stoja za. pozornosť základy románsksho kostola sv. Juraja, ktorý sa spomína v r. 1280, baroková kaplnka z r. 1731 a klasicistický kostol z r. 1803. V Skačanoch sa narodil hudobný skladateľ František Gaal (1860 - 1906) a v r. 1889 Vojtech Šuhajda - zápasník v ťažkej váhe a majster USA.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť