Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dravce

Základné údaje
Ležia na J svahoch Levočských vrchov v doline potoka Bicír. Južná časť chotára odlesnená, v severnej sú smrekovo-jedľové lesy a pasienky. Poprvýkrát sa obec spomína v r. 1263 ako obec kráľovských chovateľov sokolov. V r. 1282 ich panovník Ladislav V. daroval rodine Görgeyovcov. Práve tí povolali do Draviec rehoľu antonitov, ktorí si tu koncom 13. stor. vybudovali veľký kláštor. Pri kláštore vzniklo koncom 13. stor. xenodochium - najstaršia nemocnica na Spiši, ku ktorej bol pripojený aj chudobinec a útulok s hostincom pre pocestných. Súčasťou obce je časť Bukovinka. Na prelome 19. a 20. stor. sa tu usídlilo niekoľko rodín pochádzajúcich z poľského Podhalia z oblasti Bukowiny Tatranskej. Medzi unikátne technicko-historické pamiatky môžeme zaradiť gotický cestný most, ktorý bol podľa niektorých historikov postavený mníchmi rádu antonitov koncom 13. stor. K najcennejším ranogotickým dedinským kostolom sa nepochybne radí rím. kat. kostol sv. Alžbety. Obdivovať v ňom môžeme nástenné maľby z 13. a pol. 15. stor., ako aj bohatý interiér. Pôvodný gotický hlavný oltár je dnes v zbierkach Szépművészeti múzea v Budapešti. Ďalší hlavný oltár sv. Alžbety z 1. polovice 18. stor., stál tu len určité obdobie, pretože od r. 1959 patrí do zbierok národného múzea na Bratislavskom hrade. V súčasnosti tu nájdeme ako hlavný gotický oltár "Vir dolorum" pôvodne umiestnený v sakristii kostola, a tiež aj bočné gotické oltáre, Zvestovania Panny Márie s barok. oltárnou archou a bočný barokový oltár sv. Anny. Po požiari kostolnej veže bola v areáli kostola postavená drevená zvonica. Deti majú možnosť navštevovať materskú školu a 1. stupeň základnej školy priamo v obci.
M. č.: bukovinka, dravce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť