Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Uloža

Základné údaje
Je najvyššie položenou obcou okresu Levoča. Leží v strednej časti J svahov Levočských vrchov. Členitý povrch chotára tvoria masívne pieskovce treťohorného flyšu. Prevládajú pasienky a horské lúky. Obec sa po prvýkrát spomína už v r. 1280 ako majetok vdovy po komesovi Gebulovi. Rím. kat. kostol Sv. Jána krstiteľa pochádza z 1. polovice 18. stor. Bol postavený na starších základoch. Zo starších pamiatok kostola sa zachovala gotická socha Madony z polovice 14. stor., gotická krstiteľnica a kazateľnica. Typickou pre obec je radová zástavba. Zrubové trojpriestorové domy na kamennej podmurovke, zrubové hospodárske stavby a sýpky, rozložené vo dvore, majú šindľovú strechu a pochádzajú z 19. stor. Novšie domy sú murované a podpivničené. Ešte v 1. polovici 20. stor. bolo v obci rozšírené tkanie plátna a súkna. Dnes je dominantnou oblasťou poľnohosp. Rozmáha sa však aj turistika, nakoľko obcou prechádza lyžiarska turistická trasa aj peší turistický chodník.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť