Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Družstevná pri Hornáde

Základné údaje
Obec leží v doline Hornádu na vých. úpätí Slov. rudohoria v sev. časti Košickej kotliny. S. chotára tvorí pahorkatina zarastená dubovým lesom, na záp. zalesnená vrchovina. Hnedé lesné pôdy, sírny prameň. Obec vznikla r. 1960 zlúčením obcí Kostoľany nad Hornádom (do r. 2002), Malá Vieska a Tepličany. V Malej Vieske nálezy z ml. doby bronzovej. Prvá písom. zmienka z r. 1423 (Wyfalw). Patrila hradnému panstvu Sokoľ. Od 15. stor. majetkom mesta Košice. R. 1828 mala 56 domov, obyv. sa živilo poľnohosp., pestovaním zeleniny. Koncom 19. stor. ťažba železnej rudy, počas 1. ČSR práce v kameňolomoch. Prvá pís. zmienka o Tepličanoch z r. 1423 (Tapilczan) ako súčasť hradného panstva Sokoľ. Podľa portálneho súpisu z r. 1427 mali 11 usadlostí vo vlastníctve pánov z Pavloviec. Od r. 1429 patrili mestu Košice. V stredoveku neprerušená kontinuita slovenského osídlenia. R. 1828 mali 292 domov. Obyv. sa venovalo poľnohospodárstvu a pestovaniu zeleniny. V r. 1939 - 1945 obce súčasťou 1. Slovenskej republiky, strata ekonomického spojenia s Košicami. Príchod sovietskej armády 19. januára 1945. Rím. kat. kostol Narodenia Panny Márie z r. 1433 (Malá Vieska). Rím. kat. far. úrad, fil. gr. kat. far. úrad Košice 1. Miestne kultúrne stredisko, obecná knižnica, MŠ, ZŠ. Obč. združenie Budúcnosť mladých. Lekáreň. Autobusová zastávka., žel. stanica. Člen mikroregiónu Ružín.
M. č.: malá vieska, tepličany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť