Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Svinice

Základné údaje
Ležia v južnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 100 m. V chotári sa nachádzajú pamiatky po maďarských obyvateľoch v 9. a 10. storočí. Najstaršie časti miestneho ev. ref. kostola pochádzajú z 2. pol. 13. stor. Najstaršie písomné správy o dedine sú z r. 1311. Sídlisko malo v r. 1600 šestnásť poddanských domov, ev. kostol a faru. V r. 1715 tu žili len 2 poddanské domácnosti, v r. 1720 už 6 domácností, v r. 1828 bolo 57 domov a 433 obyv., v r. 1900 bolo 335 a v r. 1970 385 obyv. Rím. kat. kostol je z r. 1976, ev. ref. z r. 1993.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť