Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Šarišské Jastrabie

Základné údaje
Nachádza sa na západnej strane Čergovských vrchov v nadm. výške 565 m, 25 km od okresného mesta. Sídlisko založili valašskí usadlíci v polovici 15. stor. na kamenickom hradnom panstve. Jastrabie (Jeztreb) sa prvýkrát spomína v r. 1479. Ako Šarišské Jastrabie sa začalo uvádzať až v 20. storočí. Koncom 16. stor. tu bolo 31 domov obývaných zväčša Rusínmi, ktorí sa zaoberali valašstvom a roľníctvom. V súčasnosti SPOLAGRO (bývalé PD) je prosperujúcou spoločnosťou s vyše sto zamestnancami. K slovenskej národnosti sa hlásilo 90 % a rusínskej 5 %, k cirkvi gr. kat. 91,7 % a rím. kat. 6,1 % obyv. V obci sa nachádza základná a materská škola, knižnica, klasicistický kostol z rokov 1812 -1819. V katastri sa nachádzajú prírodné pamiatky Rebrá, ktoré zasahujú aj do Kyjova a Okrúhly kopec.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť