Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Cífer

Základné údaje
Leží na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny, v plytkej dolinnej úvalinke potoka Gidra. Patrí medzi významné archeologické lokality. Osídlenie tejto oblasti sa datuje už od neolitu, zachovali sa tu aj zvyšky rímskobarbarského sídliska s najstarším bojovníckym hrobom na Slovensku. O slovanskom osídlení svedčia nálezy slovanského hradiska z 8. - 10. stor. a veľkomoravského pohrebiska. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1291. Patrila grófom z Lefantoviec, od konca 17. stor. viacerým rodinám. Zač. 18. stor. získala trhové právo a vyvíjala sa ako zemepánske mestečko. R. 1715 mala 35 da­ňov­níkov, r. 1828 147 domov a 1045 obyvateľov. V 1. pol. 19. stor. tu bývali židia, ekonomicky viazaní na Trnavu, v ktorej sa ne­mo­hli usadiť. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a výšivkárstvom.
Z kultúrno-historického hľadiska je zaujímavá kúria z 2. pol. 18. stor. a pô­vod­ne neskorobarokový kaštieľ z konca 18. stor., ktorý zač. 19. stor. zväčšili a neskôr pre­sta­vali. Za zmienku stojí aj malý kaštieľ, pôvodne hostinec a baroková kúria z 2. pol. 18. stor. Pôsobil a zomrel tu v rokoch 1800 - 39 Jozef Kubáni (1770 - 1839), prekladateľ. V pečati Cífera je sv. Michal, ktorý je aj v erbe. V roku 1974 boli s Cíferom spojené obce Pác a Jarná. Územie obce Jarná bolo osídlené už v neolite, dedina patrila najprv bratislavskému hradu, neskôr panstvu Pezinok. V miestnej časti Pác sa našli významné archeologické artefakty z rímskeho obdobia. V mladšej dobe rímskej tu stála vojenská sta­nica.
M. č.: cífer, jarná, pác.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť