Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Príbelce

Základné údaje
Ležia na JV úpätí Krupinskej planiny, v doline Čahovského potoka, 9 km od Veľkého Krtíša. Obcou prechádza cesta Levice - Lučenec, okolo ktorej je súčasná dedina. Vznikla zlúčením obcí Dolné Príbelce a Horné Príbelce v r. 1966, ktoré sa v tejto lokalite vyvíjali od stredoveku. Miestne časti Dolné a Horné Príbelce, Škriavnik. V chotári je piesková baňa. Náučný chodník (2450 m) vedie chráneným prírodným územím Holica s množstvom chránenej vegetácie a živočíšstva, jaseňa mannového a 10 km dlhý turistický chodník vedie k ojedinelým chráneným prírodným útvarom Kamenná žena a Biela studňa. Prvá písomná zmienka o obci Prebul je z r. 1244. Horné Príbelce sa prvýkrát spomínajú ako Chechy, doložené v 13. - 14. stor. ako dediny Dolné a Horné Čechy. V marci 1848 v Príbelciach vypukla vzbura poddaných, jej vodcovia, Janko Kráľ, Ján Rotarides, ev. farár Karol Dobrík a deviati poddaní boli zlapaní a uväznení. V r. 1950 bol otvorený kameňolom. Obyvatelia sa živili poľnohosp., chovom dobytka, oviec, vinohradníctvom a ovocinárstvom. V časti Horné Príbelce stojí pôvodne ranogot. ev. a. v. kostol z konca 13. stor., v 17. stor. prestavaný a ohradený obranným múrom. Murovaná zvonica je z 18. stor., neskorobarok. laskárovský kaštieľ je z 18. stor. s pamätnou tabuľou venovanou Jánovi Čaplovičovi (1780 - 1847), vedcovi, etnografovi a publicistovi, murovaný ľudový dom z 19. stor. nesie pamätnú tabuľu Janka Kráľa (1822 - 1876), štúrovského básnika. V časti Dolné Príbelce je fara a školské budovy s pamätnými tabuľami učiteľa Jána Rotaridesa (1822 - 1900) a Janka Kráľa. Ľudová stavba drevenej zvonice je z 19. stor. V obci je kultúrny dom, ZŠ, MŠ, dom smútku, futbalové ihrisko, v branno-športovom areáli druhá najväčšia otvorená strelnica na Slovensku. V obci sa zachovala pôvodná hontianska kultúra bývania a odievania, kultúrne tradície ochotníckeho divadla, hasičského zboru, folklórnych skupín, FS Bažalička. Obec je komunikačne dobre prístupná, má dobré podmienky na turistiku a šport.
M. č.: Dolné Príbelce, Horné Príbelce, Škriavnik.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť