Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lieskovec

Základné údaje
Leží v južnej časti Zvolenskej kotliny na pravom brehu Očovského potoka Hučava. Prevažne odlesnený chotár. V r. 2400 - 1900 p. n. l. bolo na Hrádku opevnené sídlisko. Sú tu tri minerálne pramene. Názvy obce: r. 1401 Leskouecz; r. 1424 Lyskowych; r. 1786 Lieskocz; r. 1808 Lieskovec; maď. Mogyoród. Prvá písomná zmienka z r. 1401, kedy bola poddanskou obcou Zvolenského hradu. V r. 1473 kráľ Matej oslobodil obyvateľov od platenia rôznych dávok, aj od mýta. Kráľovná Beatrix r. 1465 darovala obec zvolenskému chudobincu, ale r. 1523 sa znovu stala majetkom mesta. Obyvatelia ťažko znášali tureckú okupáciu, vyplienenú obec opustili. Po návrate do svojich domovov museli do roku1688 platiť Turkom dane. Od 17. stor. patrila sčasti mestu Zvolen, sčasti zvolenskému panstvu. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Z pamiatok je zachovaná zvonica z r. 1866.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť