Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Klenov

Základné údaje
Leží v južnom okraji Šarišskej vrchoviny v nadmorskej výške okolo 540 m. Sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi okolo r. 1300. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1330. Patrila zväčša zemanom z Bajerova. V r. 1427 tu hospodárilo okolo 20 poddanských domácností. V r. 1600 bolo v sídlisku 15 poddanských domov, ev. a. v. kostol, fara. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 11 až 14 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 69 domov a 551 obyvateľov, v r. 1900 bolo 487, v r. 1970 561 obyvateľov. Gr. kat. chrám pochádza zo 14. storočia, bol v 17. - 18. stor. a v r. 1913 stavebne upravený. Drevená zvonica pochádza z r. 1742. Veľký zvon z r. 1648, malý zvon 1918. Chrám s areálom sú vyhlásené za kultúrnu pamiatku. Novodobé dejiny nadväzujú na predvojnový a vojnový čas rozvoja obce. V r. 1946 sa zriadila MŠ, v r. 1947 zaviedli elektrickú energiu, opravila sa požiarna zbrojnica, postavili sa garáže pre autobusy, v r. 1948 vystavili potravinové družstvo, opravili obecné cesty. Od 11. 7. 1948 sa mení názov obce Klembarok na KLENOV. V r. 1949 sa zakladá JRD, ktoré v r. 1953 zaniká. V r. 1956 založenie ŠM. Neskôr sa ŠM pričlenil k založenému JRD v Sedliciach, ktorého úroveň kulminuje r. 1974. V akcii "Z" sa uskutočnila výstavba 3 - triednej základnej školy, výstavba betónových mostov, bezprašných ciest, vodovodu, prestavila sa stará škola na osvetové stredisko. V r. 1998 bola dokončená plynofikácia obce. V r. 1988 sa ukončila stavba Jednoty o rok neskôr sa rekonštruovala budova požiarnej zbrojnice, obecného úradu, priestory pošty a predajne mäsa pre podnikateľské účely (šitie). Vybudovali sa nové čakárne SAD, zriadila sa Drobná prevádzkáreň (služby občanom) a ďalšie. V obci pôsobí Obecný dobrovoľný hasičský zbor. V programe predstaviteľov obce je na prvom mieste: zastaviť vyľudňovanie obce, posilniť tradičné práce tkáčske a vyšívačské, obnoviť ľudové tradície a obnova dediny.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť