Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ladmovce

Základné údaje
Ležia v južnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 117 m. Predpokladá sa, že tunajšie sídlisko jestvovalo od 9. stor. Najstaršia písomná správa o dedine pochádza z r. 1298. Miestny kostol je písomne doložený od 14. stor. Okolo r. 1440 hospodárilo v Ladmovciach okolo 35 poddanských domácností. Neskôr sa počet poddaných a domov výrazne menil. V r. 1600 tu bolo 17 poddanských domov, 8 kúrií zemanov, kostol a fara. V r. 1715 tu hospodárilo 7 poddanských domácností, avšak v r. 1720 ani jediná poddanská domácnosť. V miestnom chotári sa nachádzali aj vinice. V r. 1828 bolo 71 domov a 527 obyv., v r. 1900 bolo 826 obyv., v r. 1970 671 obyv. Ev. ref. kostol postavili okolo r. 1830.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť