Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kamanová

Základné údaje
Leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na úrodnej pravostrannej terase rieky Nitry. Prvé názvy obce sú z r. 1419 hneď dva, Kalmanfalwa a Billie. Obec bola pôvodne kráľovským majetkom, neskôr sa jej vlastníci často menili. Ako zemepáni sa vystriedali Országhovci, Apponyiovci, Zichyovci, v 19. stor. barón Steiger. Začiatkom 18. stor. tu boli vinice. Obyv. boli roľníci a vinohradníci. V období 1. ČSR pracovali väčšinou na Steigerovom veľkostatku. Po 2. svet. vojne bol veľkostatok rozparcelovaný, v r. 1951 bolo založené JRD a väčšina obyv. pracovala na ňom, ostatní dochádzali za prácou do Nitry a Topoľčian. V obci je pseudoklasicistický kaštieľ z 2. polovice 19. stor. s parkom. Spojenie obce s najbližšími centrami je železnicou a autobusom.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť