Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Tesáre

Základné údaje
Obec leží v SZ časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pri JV úpätí Považského Inovca na hornom toku potoka Zľava. Obec bola založená na zákupnom práve. Prvá zmienka o jej existencii pochádza z r. 1390 ako o majetku Topoľčianskeho panstva, pod názvom Thezer. Miestna časť Kokošová sa ako Kokos spomína už v r. 1269 a k obci Tesáre bola pripojená v r. 1903. Obec Tesáre patrila v 16. stor. ostrihomskej kapitule a časť zemianskym rodinám Országhovcov, Széchényiovcov, od r. 1835 Erdődyovcom. V r. 1530 ju spustošili Turci. Po r. 1663 obyvatelia odvádzali dane, naturálie i roboty Turkom, usadeným v Novozámockej pevnosti. V r. 1570 sa tu spomína mlyn a vinice. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. Kvalitné víno sa tu dorába aj v súčasnosti. V obci je barokový kostol z r. 1772. V miestnej časti Kokošová je kaštieľ s parkom z 2. polovice 18. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť