Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Iža

Základné údaje
Obec Iža sa nachádza v podunajskej nížine, asi 7 km V od Komárna. Chotár je úrodná rovina. Južnú hranicu obce tvorí Dunaj, ktorý je zároveň aj štátnou hranicou s MR. Oblasť bola osídlená už v neolite. Rimania tu mali opevnený tábor, pevnosť s názvom Celemantia a strážnu vežu. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1172, v ktorej sa spomínajú vinohrady pod názvom Esu. Pred Turkami sa obyvatelia obce skrývali v podzemných dierach roviny Kormoš. Pri ČOV je malý mostík, ktorý podľa rozprávania postavili Turci. Turkológ Gerő Győző z Budapešti, po odbornom preskúmaní mostu v r. 2004, zamietol jeho turecký pôvod. Zemetrasenia v r. 1763 a 1773 spôsobili veľké škody na domoch. Obyvateľstvo sa živilo poľnohosp. a rybolovom. Lovili sa tu najmä vyzy, ryby dosahujúce hmotnosť niekoľkosto kg. Po druhej svetovej vojne nastali násilné zmeny v zložení obyvateľstva. Občania, ktorí nepodpísali reslovakizáciu boli deportovaní do Čiech a na Moravu. Deportácie začali v decembri r. 1946 a skončili sa na jeseň r. 1948. Medzitým nastalo presídľovanie maďarských občanov do MĽR. Miesta obsadili presídlení Slováci z okolia Békešskej Čaby. Veľké škody v obci spôsobila veľká povodeň v r. 1965 keď bolo zničených 273 domov. Najvýznamnejšou pamätihodnosťou je rímsky castrum Leányvár (Dievčí hrad), najväčšia známa stavba z čias Rímskeho impéria v SR. Odkrytá pevnosť je verejnosti prístupná. Predmety a maketa pevnosti sú uložené v múzeu v Komárne. Ďalej su to kalvínsky kostol z r. 1871 a rím. kat. kostol z r. postavený asi v 70. r. 18. stor. na mieste staršieho z r. 1599. V obci stojí pamätník obetiam 1. svet. vojny, pieskovcová socha sv. Jána Nepomuckého, socha Panny Márie, pavilón s prameňom minerálnej vody, vytekajúci z hĺbky 220 m, pamätník veľkej povodne v r. 1965 a pamätný stĺp "Most Priateľstva". Každoročne sa 1. mája konajú tradičné jazdecké dni, celodenné vystúpenie folklórnych skupín s medzinárodnou účasťou a ochutnávka vín.
M. č.: bokroš, iža.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť